Tallinna Tehnikaülikool

Doktorant Egle Rebane-Klemm kaitseb 22. augustil 2023 oma doktoritööd "Metabolic Alteration in Colorectal Polyps and their Role in Carcinogenesis" ("Metaboolsed muutused jämesoole polüüpides ja nende roll vähi tekkes").

Juhendaja: Tuuli Käämbre

Oponendid: Vilmante Borutaite, Leedu Terviseteaduste Ülikool; Kairit Joost, Ida-Tallinna Keskhaigla, PhD

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...