Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Ehsan Malayjerdi kaitseb 29. augustil 2022 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Advanced Autonomous Vehicle’s Functions for Safety Improvements in Urban Mobility Context" ("Täiustatud autonoomsete sõidukite funktsioonid ohutuse parandamiseks linnaliikluse kontekstis"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid võimaldavad liikuvusteenustele oluliselt paremat juurdepääsu erinevatele sihtrühmadele. Selle eelduseks on aga töökindlad ja turvalised autonoomse juhtimise funktsioonid. 
Käesoleva uuringu esmane eesmärk oli tegeleda probleemidega, mis on seotud autonoomse sõiduki teedele toomisega fookusega ohutusele. Kõik selle uurimistöö raames välja töötatud funktsioonid ja algoritmid valideeriti katsete käigus, esmalt simulatsioonikeskkondades ja seejärel tegelike sõidukitega reaalsetes liiklusolukordades. Koguti väärtuslikke andmeid ja katsetulemusi ning analüüsi põhjal pakuti välja uudne lahendus ohutuse
parandamiseks. Kõik esialgsed eesmärgid saavutati vastavalt plaanile. Sõiduki autonoomne juhtimissüsteem töötati välja kasutades modulaarset lähenemist. Töötati välja uudne inimese ja sõiduki suhtluskeel visuaalsete sümbolite abil tulede kaudu ja seda katsetati erinevate sihtrühmadega. Esitleti uudset digitaalse kaksiku loomise metoodikat ning ennekõike töötati välja ja rakendati TalTech iseAuto minibussil uued autonoomsete sõidukite
möödasõidumeetodid.

Juhendaja: kaasprofessor tenuuris Raivo Sell (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Kari Tammi (Aalto Ülikool, Soome)
  • professor M. Ilhan Akbas (Embry-Riddle Aeronautikaülikool, USA)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...