Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Eiko Priidel kaitseb 9. septembril 2022 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Detection of Changes in Tissue State with the Aid of Electromagnetic Interaction" ("Koe seisundi muutuste detekteerimine elektromagnetilise vastastikmõju abil"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakdenduse MS Teams vahendusel. 

Doktoritöö keskendub meetoditele ja lahendustele, mis kasutavad kudede seisundi muutuste tuvastamiseks elektromagnetilist vastastikmõju. Suurimat tähelepanu pälvis praktilisi rakendusi arvestades südame-veresoonkonna ja hingamiselundite tegevuse jälgimine. Kardiopulmonaarsest protsessidest põhjustatud muutused kudede elektrilistes omadustes on väikesed ning välised häiresignaalid, kehaosade liikumine ja parasiitahelate elementide mõju muudavad mõõtmise veelgi keerulisemaks. Seetõttu on usaldusväärseid tulemusi võimalik saada ainult sobivate meetodite, hoolikalt kavandatud mõõteseadme ning koe omaduste ja selle elektrilise mudeli võimalikult täpse vastavuse korral. 
Käsitletavad meetodid põhinevad elektromagnetlainete vastastikmõjul ning sensori takistuslikul, mahtuvuslikul ja induktiivsel sidestamisel kudedega. Doktoritöö käsitlebväljatöötatud seadmete ja andurite omaduste ning nendega saadud katsetulemuste analüüsi ja simulatsioone.

Juhendajad: emeriitprofessor Mart Min ja Dr. Jaan Ojarand (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Dr. Eng. Jari Hyttinen (Tampere Ülikool, Soome)
  • kaasprofessor Dr.-Ing. Daniel Teichmann (Lõuna-Taani Ülikool, Taani)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digkogus. 

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Meeting ID: 359 556 478 294 
Passcode: mUuuwp

Laeb infot...