Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Ekaterina Andriushchenko kaitseb 12. juunil 2023 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Design Optimization Methods of Additively Manufactured Switched Reluctance Motor" ("Kihtlisandustehnoloogia abil toodetud samm-mootori optimeerimise meetodid"). Avalik kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Käesolev doktoritöö käsitleb endas samm-mootori (SRM) projekteerimist ja optimeerimist. Uuringus keskenduti SRM-i pöördemomendi omaduste parandamisele, kasutades topoloogia optimeerimist (TO). Paralleelselt käsitleti ka topoloogia optimeerimisega kaasnevaid probleeme, nagu arvutuslik keerukus.
Tänu jõuelektroonika kiirele arengule on kasvanud ka teadlaste ja tööstuse suur huvi SRMide vastu. Tänu nende lihtsale ja jäigale struktuurile peetakse neid nüüd paljulubavateks mootoriteks erinevate rakenduste jaoks. Samas üheks probleemiks on pöördemomendi pulsatsioon SRMidel, mis piirab nende arengut. Seetõttu võetigi lõputöö eesmärgiks SRM-i pöördemomendi omaduste parandamine kasutades selleks kaasaegseid optimeerimistehnikaid. Lõputöös käsitletakse SRMi konstruktsiooni optimeerimist eesmärgiga suurendada keskmist pöördemomenti, vähendada magnetsüdamiku materjali kulu ning vähendada pöördemomendi pulsatsiooni. Kuna optimaalset disainilahendust on keerukas toota traditsiooniliste meetoditega, siis töös pakuti välja ka masina tootmine kihtlisandustehnoloogia (AM) abil. AM on mootori optimeerimisel tugevaks toeks, tänu ulatuslikele disainivõimalustele, mida AM pakub mootori valmistamiseks, kuna optimeerimist saab teostada keerukamal tasemel. 

Juhendajad: abiprofessor tenuuris Ants Kallaste ja vanemteadur Toomas Vaimann (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid: 

  • vanemteadur Jenni Pippuri-Mäkeläinen (VTT Technical Research Centre of Finland, Soome) 
  • vanemlektor Nick Simpson (Bristoli Ülikool, Suurbritannia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 959 4060 2175
Passcode: 520688

Laeb infot...