Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instiuudis kaitseb 17. oktoobril 2022 algusega kell 9:00 Ekaterina Koroleva eksternina oma doktoritööd "FinTech Business Models and Their Linkages with Customers and Founders" ("FinTech ettevõtete ärimudelid ja nende seosed klientide ja asutajatega"). Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Juhendajad: dotsent Laivi Laidroo ja vanemlektor Mari Avarmaa (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Liisa-Maija Sainio (Lappeenranta-Lahti Tehnikaülikool, Soome)
  • emeriitprofessor Tõnis Mets (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...