Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia doktorant Evelin Kivima kaitseb 15. juunil 2022 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Characterising and Determining the Botanical Origin of Estonian Honeys" ("Eesti mete iseloomustamine ja botaanilise päritolu määramine"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Käesolevas doktoritöös uuriti Eesti mett ning selleks koguti kokku meeproovid erinevatest Eesti piirkondadest. Mee koostise ja omaduste põhjalikuks 
iseloomustamiseks ning botaanilise päritolu määratlemiseks viidi läbi erinevaid uuringuid. Üheks eesmärgiks oli erinevate analüütiliste meetodite kasutamisel tuvastada markerühendid, mis vastaks teatud mee tüübile.
Uurimustöö tulemustest selgus, et tüüpiline Eesti mesi on polüfloorne, st pärineb mitmetelt erinevatelt taimedelt, millest peamiselt olid esindatud raps, vaarikas, ristik, paju, paakspuu ja kanarbik. Monofloorne mesi, mis koosneb peamiselt ainult ühe taime liigist, on Eestis vähem levinud ning uuritud proovidest eristusid teistest paakspuu ja kanarbiku meed. Samuti tuvastati õietolmuanalüüsiga kahes mees lehemee elementide sisaldus, mistõttu need meed olid samuti eristuvad. Suurem enamus meedest sisaldasid rapsi ja vaarika õietolmu varieeruvates kogustes, seega konkreetseid erisusi nende puhul ei olnud välja võimalik tuua. 
Tuginedes uurimustöös esitatud füüsikalis-keemiliste parameetrite tulemustele, on võimalik öelda, et Eesti mesi on kvaliteetne, st, et see vastab sätestatud kvaliteedikriteeriumitele.

Juhendaja kaasprofessor Katrin Laos (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Vilma Kaškonienė (Vytautas Magnuse-nimeline Ülikool, Leedu)
  • teadur Riin Rebane (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...