Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Even Sekhri kaitseb 30. mail 2024 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Fully Automated Tuning of Microwave Coaxial Cavity Filters" ("Mikrolaine-koaksiaalfiltrite täisautomaatne häälestamine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-131 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Tänapäeva kasvanud ühenduvusnõuded on viinud sidetehnikaga seotud komponentide tootmise kiire kasvuni. Mikrolaine-koaksiaalfiltreid kasutatakse laialdaselt traadita 
süsteemide tugijaamades ja radarisüsteemides, et eraldada soovitud sagedus täistuubitud elektromagnetilisest spektrist.
Ulatusliku kirjanduse ülevaate baasil leiti antd töös, et olemasolevad filtri häälestamise tehnoloogiad olid piiratud kas konkreetse filtri topoloogiaga või nõudsid arvukalt keerulisi arvutusi ja/või optimeerimisi samaväärsete matemaatiliste mudelite puhul. Lisaks häälestatakse filtreid ainult eelkoostatud instruktsioonide abil ilma süsteemi tagasisideta. Riistvara osas ei olnud seni teadlaste poolt välja töötatud automatiseeritud filtrite häälestamise lahendused paindlikud erinevate filtrite topoloogiate häälestamiseks.
Uurimistöö eesmärk oli pakkuda täielikku lahendust filtri häälestamise protsessi automatiseerimiseks. Filtri pealmisel plaadil asuvate erinevat tüüpi kruvide eristamiseks 
töötati välja uudne masinnägemise põhine meetod.  Töös toodud lahendust saab kasutada nii hariduslikel kui ka tööstuslikel eesmärkidel filtreid tootvates ettevõtetes.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Anton Rassõlkin ja emeriitprofessor Mart Tamre (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Rajiv Kapoor (Delhi Tehnikaülikool, India)

Oponendid:

  • professor Pēteris Apse-Apsītis (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • järeldoktor-teadur Levon Gevorkov (Kataloonia Energiauuringute Instituut, Hispaania)

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis 

Laeb infot...