Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Fairouz Ghisani kaitseb 26. augustil 2022 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Synthesis and Characterization of Tetrahedrite Cu10Cd2Sb4S13 Monograin Powders for Photovoltaic Applications" ("Tetraedriitsete Cu10Cd2Sb4S13 monoterapulbrite süntees ja iseloomustamine kasutamiseks päikesepatareides"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja IV õppehoone ruumis U04-103 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Taastuvad energiaallikad leiavad üha enam tähelepanu tänu ülemaailmsele nõudlusele säästva, ohutu ja puhta energia järele. Päikeseenergiast elektrienergia tootmine on üks kiiremini kasvavaid energiatootmise meetodeid maailmas. Seetõttu on viimastel aastatel intensiivistunud uuringud päikeseenergeetikas kasutatavate uute materjalide kohta, pidades silmas nende koostiselementide saadavust, ohutust ja kuluefektiivsust. 
Tetraedriidid on tuntud ja laialdaselt uuritud kui termoelektrilised materjalid, aga omavad ka potentsiaali kui päikesepatarei absorbermaterjalid tänu nende sobivatele optoelektroonilistele omadustele ning teoreetiliselt välja arvutatud üle 20%-lisele päikeseenergia muundamise kasutegurile. Käesolevas doktoritöös võeti ülesandeks sünteesida tetraedriit Cu10Cd2Sb4S13 (TH-Cd) monoterapulbrilisel kujul, milles Cu2+ aatomid on asendatud Cd2+ aatomitega. Selleks oli vaja välja selgitada sobivad TH-Cd sünteesitingimused ja uurida tema omaduste kujunemist.

Juhendajad: vanemteadur Kristi Timmo ja Dr. Mare Altosaar (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Filipe Neves (Riiklik Energia- ja Geoloogia Laboratoorium, Portugal)
  • professor Kaupo Kukli (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...