Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Fatemeh Najafzadeh kaitseb 20. detsembril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Remote Sensing and Modelling of Wind Waves in Semi-Enclosed Seas" ("Tuulelainete kaugseire ja modelleerimine poolsuletud merealadel"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-303 (Ehitajate tee 5).

Väitekiri käsitleb lainetuse ja lainekoormuste muutumist keeruka kujuga merealadel sõltuvalt kliimamuutusest ja sellega seonduvast jääolude teisenemisest, kombineerides kaugseire ja modelleerimise vahendeid. Analüüs toetub 25 aasta (1992–2015) satelliitaltimeetria andmetele lainekõrguse kohta Läänemerel, kaugseire teel saadud jääolude kirjeldusele, mudeliga WAM simuleeritud lainetuse parameetritele Läänemerel ning mudeliga SWAN simuleeritud lainetuse omadustele Liivi lahes.

Juhendaja: täisprofessor tenuuris, akadeemik Tarmo Soomere (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • emeriitprofessor Matti Leppäranta (Helsingi Ülikool, Soome)
  • Dr. Joanna Staneva (Helmholtz Zentrum Hereon, Saksamaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...