Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Georg Arju kaitseb 19. detsembril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Development and Implementation of High Throughput Peptidomics for Microbial Studies" ("Suure läbilaskevõimega peptidoomika meetodite arendamine ja juurutamine mikrobioloogilisteks uuringuteks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Peptiidid on paljude erinevate funktsioonidega aminohapetest koosnevad biomolekulid, millede määramine võib omada tihti praktilist tähtsust. 
Käesoleva doktoritöö peamiseks eesmärgiks oli töötada välja kombineeritud vedelikkromatograafia ja massispektromeetria metoodikad peptiidide analüüsiks erinevates komplekssetes maatriksites. Töö põhifookus oli suunatud mittesihitud analüüsi meetodite väljatöötamisele, parandades peptidoomiprofiilide määramise jõudlust erinevate maatriksite näitel, nagu juust, viinamarja- ja õllevirre.
Töö teoreetilised ja praktilised väljundid koos avaldatud andmete ja täiendavate materjalidega tutvustavad edasiminekut nano-UHPLC-DIA-HRMS-il põhinevalt suhteliselt komplitseeritud ja töömahukalt metoodikalt suure läbilaskevõimega metoodikale, mis baseerub UPLC-IMS-DIA-HRMS-il ja võimaldab seejuures kasutada ka oluliselt lihtsustatud proovide ettevalmistust peptidoomi analüüsiks toidu- ja biotehnoloogilistes protsessides.

Juhendajad: emeriitprofessor Raivo Vilu ja vanemlektor Ildar Nisamedtinov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Erich Leitner (Grazi Tehnikaülikool, Austria)
  • kaasprofessor Koit Herodes (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...