Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Grigory Vasiliev kaitseb 25. augustil 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Synergistic Mechanisms and Toxicity Profiles of Silver and Copper Nanoparticles for the Development of Novel Antimicrobial Materials" ("Vase ja hõbeda nanoosakeste sünergilise koosmõju mehhanismid ja rakendamine uute antimikroobsete materjalide arendamiseks"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Antud doktoritöö keskendub vase (Cu) ja hõbeda (Ag) nanoosakeste (NPs) antimikroobsetele omadustele, nende ohutusele, koosmõjule ja toimemehhanismidele. Töö viimases osas kirjeldatakse antud nanoosakeste põhjal arendatud uudsete bakterija viirusvastaste filtermaterjalide loomist ja omadusi. 
Doktoritöö laiendab praegust arusaama vase- ja hõbedapõhiste nanoosakeste antimikroobsest potentsiaalist, mehhanismidest ja koostoimest. Doktoritöö käigus saadud tulemused nanoosakeste tsütotoksilisusest ja antibakteriaalsest sünergiast võimaldavad luua uusi antimikroobseid materjale, mis omakorda tõhustab võitlust infektsioonide ja bakterite antibiootikumiresistentsusega.

Juhendaja vanemteadur Olesja Bondarenko (KBFI)

Oponendid:

  • professor Vilma Petrikaite (Leedu Terviseteaduste Ülikool, Leedu)
  • Dr. Kai Künnis-Beres (Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...