Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Hadi Ashraf Raja kaitseb 19. juunil 2023 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "IoT based Tools and Methods for Electrical Machine Diagnostics" ("Asjade interneti põhised tööriistad ja meetodid elektrimasinate diagnostikaks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-422 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Lõputöö eesmärk on uurida erinevate kuluefektiivsete vahendite ja meetodite väljatöötamist, mis põhinevad asjade internetil (IoT), mida saab kasutada elektrimasinate ennetavaks hoolduseks, mis peaks võimaldama elektrimasinate diagnostika ja prognostika rakendamist reaalajas. Selle eesmärk on töötada välja diagnostikasüsteem keeruliselt ligipääsetavate elektrimasinate jaoks, et selliste elektrimasinate hooldus saaks minna üle plaanipäraselt hooldamiselt prognoositavale hooldusele. Teine peamine eesmärk on uurida erinevaid elektrimasinas esinevaid rikkeid, mis tekitavad unikaalseid voolusignaale, ning töötada välja signaalitöötluse ja masinõppe abil algoritm, et neid rikkeid varakult avastada ja prognoosida. Samuti uuritakse võimalusi, kuidas luua või koguda rohkem andmeid erinevate rikete kohta, et treenida masinõppe algoritme, sest füüsiliselt tekitatud riketega laborisüsteemi loomine on kallis ja erinevate vigade signaalide kogumine sellisel viisil võtab aega.

Juhendajad: vanemteadur Toomas Vaimann ning teadur Bilal Asad (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Doc. Ing. Roman Pechánek (Lääne-Bohemia Ülikool, Tšehhi Vabariik)
  • teadur Floran Martin (Aalto Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 918 4225 7432
Passcode: 986067

Laeb infot...