Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Hamidreza Heidari kaitseb 7. aprillil 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Development of Control Methods for Synchronous Reluctance Motors" ("Sünkroonreluktantsmootorite juhtimismeetodite edasiarendus"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-515 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Käesolev doktoritöö käsitleb mootorite tehnoloogiat ja nende juhtimismeetodeid. Uurimus on keskendunud sünkroonreluktantsmootorite juhtimismeetodite edasiarendusele.
Mootorite tehnoloogiat uuriti süvendatult ning tuvastati sünkroonreluktantsmootorite eelised ja puudused. Uuriti erinevaid mootorite juhtimismeetodeid ja neid võrreldi omavahel keskendudes nende struktuurile. Uuriti terviklikult mootorite juhtimisstrateegiaid, mille hulgas vaadeldi erinevaid juhtimisteooriaid, arvestades nende spetsiifilisi omadusi.
Rajati tööstuslikel sagedusmuunduritel põhinev katsepink, et katsetada projekteeritud sünkroonreluktantsmootoreid koos tööstusliku asünkroonmootoriga. Koostati ja võrreldi omavahel ka mõlema mootori efektiivsuskaarte.

Juhendajad: abiprofessor tenuuris Anton Rassõlkin (Tallinna Tehnikaülikool) ja kaasatud professor Anouar Belahcen (Tallinna Tehnikaülikool/Aalto Ülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Tuomo Lindh (Lappeenranta-Lahti Tehnikaülikool, Soome)
  • Dr. Viktor Beldjajev (ABB Drives, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 971 8669 4795
Passcode: 634448

Laeb infot...