Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Hans Tiismus kaitseb 2. septembril 2022 algusega kell 14.00 oma doktoritööd (Production and Properties of Additively Manufactured Electrical Machine Cores" ("Kihtlisandus meetodil valmistatud elektrimasinate magnetsüdamikud"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-401 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Käesolev töö keskendub pehmete magnetiliste südamike laser kihtlisandustootmise (AM) metoodilisele arendamisele. Projekti alustati 2018. aastal, mil oli vähe eelteadmisi L-PBF-sulatusmehhanismide ja metallurgiliste protsesside eripäradest. Valdkond oli sel ajal lapsekingades, oli mõni üksik katsetus magnetsüdamike või elektrimootorite komponentide sulatamisel. Seega oli selle töö peamine eesmärk luua kindel alus metoodilisele arusaamisele ja printimise alastele teadmistele, millele saab tulevikus rajada topoloogiliselt optimeeritud elektrimasinate ja nende komponentide kihtkisandustootmise alase töö. See on projekti peamine tulevikueesmärk, et tulevikus toota tavapärastest masinatest paremaid elektrimasinaid läbi keeruliste vormide ehk 
topoloogiate kasutuselevõtu. 

Juhendajad: professor Ants Kallaste ja vanemteadur Toomas Vaimann (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • vanemteadur Jenni Pippuri-Mäkeläinen ( Soome VTT Tehnikauuringute Keskus)
  • dotsent Ahmed Jawad Qureshi (Alberta Ülikool, Kanada)

Doktoritöö on avaldatud Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Koosoleku ID: 959 4750 0042
Sissepääsukood: 083566

Laeb infot...