Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Helle Sadam kaitseb 17. märtsil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Immunodominant Antibody Epitopes Associated with the Development of Multiple Sclerosis and Type 1 Narcolepsy – A Next-Generation Phage-Display Analysis" ("Hulgiskleroosi ja tüüp-1 narkolepsiaga seotud immunodomineerivate epitoopide analüüs järgmise põlvkonna faagidisplei abil "). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Immuunsüsteem muutub ja kohaneb organismi normaalse vananemise ajal ja vastusena erinevatele haigustele. Hiljutised molekulaartehnoloogilised arengud võimaldavad antikehalist immuunvastust uurida väga paljude tunnuste ja proovide osas üheaegselt. Mimotope Variation Analysis (MVA) on uudne suureskaalaline epitoopide profileerimise tehnoloogia, mille abil on võimalik kirjeldada väga erinevate antigeenide vastast immuunvastust. Nimetatud meetod seob tehnoloogilisi edusamme faagi pinnal juhuslike eksogeensete peptiidide kuvamise meetodis (ik. random peptide phage display library technology), uudses mass-sekveneerimises (ik. next generation sequencing (NGS)) ja kaasaegsetes andmeanalüüsi meetodites. 
Doktoritöös rakendati hüpoteesivaba MVA immunoprofileerimise meetodit ja kirjeldati antikehade epitoopide repertuaare patsientides, kellel oli diagnoositud nägemisnärvi põletik (optiline neuriit), hulgiskleroos (lk.sclerosis multiplex) või narkolepsia tüüp 1.
Töö tulemused näitavad, et MVA meetod sobib erinevate neuroimmuunhaiguste uurimiseks. Täpsed biomarkerid, mis peegeldavad haiguste 
patogeenseid mehhanisme, on väga väärtuslikud ennustamaks haiguse kulgu ja hõlbustamaks erinevate haiguse ravi.

Juhendaja dotsent Kaia Palm (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  1. professor Moritz Rossner (Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikool, Saksamaa)
  2. professor Raivo Uibo (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...