Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Henri Manninen kaitseb 8. märtsil 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Data-driven Asset Management and Condition Assessment Methodology for Transmission Overhead Lines" ("Ülekandevõrgu õhuliinide andmepõhine varahalduse ja seisundi hindamise metoodika"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis 401 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. Doktoritöö on valminud koostöös Elering AS-ga.

Euroopa elektrisüsteemide vananemine toob järgmise kümnendi jooksul kaasa märgatava seadmete väljavahetamise laine. Valdav enamus teostatavatest investeeringutest tuleb suunata kõrgepinge õhuliinide tehnilise seisukorra parandamiseks. Elektri ülekandevõrkude hooldamisel on traditsiooniliselt kasutatud ajapõhist lähenemisviisi, mida on lihtne rakendada, kuid mis viib olemuslikult üleinvesteerimiseni. Samuti ei pruugi tänapäeva elektrisüsteemides investeeringud kõige halvemas seisus olevatesse seadmetesse tähendada kõige kuluefektiivseimaid otsuseid, sest nii tarbimise kui ka tootmise mustrid on võrkude ehitamise ajast tugevalt muutunud. See lõputöö hõlmab endas terviklikku ja kuluefektiivset õhuliinide varahalduse raamistikku, mis sisaldab ka tänapäevastel tehnoloogiatel põhinevaid seisundihindamise metoodikaid.
Lõputöö tulemused näitavad, et väljapakutud metoodika võimaldab õhuliinide elutsükli halduse kulusid ülekandevõrkudes märgatavalt vähendada. Uute seisundihindamise metoodikate rakendamise tulemused annavad lootust, et nende abil on võimalik oluliselt vähendada õhuliinide ülevaatuste ja hindamise aega ning maksumust, seejuures samal ajal suurendades tulemuste usaldusväärust.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Jako Kilter (Tallinna Tehnikaülikool) ning PhD Mart Landsberg (Elering AS)

Oponendid:

  • Dr. Armando Rodrigo Mor (Valencia Polütehniline Ülikool, Hispaania)
  • vanemlektor Kostas Kopsidas (Manchesteri Ülikool, Suurbritannia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 992 0404 5239
Passcode: 589943

Laeb infot...