Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Hip Kõiv kaitseb 20. jaanuaril 2023 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Development and Analysis of Carbon-Based Dry-Contact Electrodes for Bioimpedance Measurements" ("Süsinikmaterjalil põhinevate kuivkontakt-elektroodide arendus ja analüüs bioimpedantsi mõõtmiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Antud väitekiri keskendub süsinikul põhinevate kuivkontakt-elektroodide väljatöötamisele ja testimisele, et mõõta bioloogiliste kudede bioimpedantsi. Töös kirjeldatakse meetodit, mis võimaldab valmistada ja testida mikronõelalaadseid süsinikkiud-elektroode, mille
kontaktimpedants on sileda pinnaga süsinikelektroodidest oluliselt madalam. Selleks töötati välja tõhusa elektroodi ja naha ühenduskoha impedantsi mõõtmise süsteemi, mis annab väärtuslikku teavet kontakti kvaliteedi kohta, võimaldades samal ajal mõõta kudede bioimpedantsi. Lisaks arendati välja mitmekihilise testfantoommaterjali, et testida alternatiivseid poolkuivi ionogeel süsinikelektroode.

Juhendajad: emeriitprofessor Mart Min, vanemteadur Raul Land (Tallinna Tehnikaülikool) ning kaasprofessor Indrek Must (Tartu Ülikool)

Oponendid:

  • professor Ørjan Grøttem Martinsen (Oslo Ülikool, Norra)
  • kaasprofessor Jari Viik (Tampere Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Meeting ID: 323 212 714 647 
Passcode: FQfpkK

Laeb infot...