Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Ibrahim Dündar kaitseb 10. märtsil 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "TiO2 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photocatalytic Air-Cleaning Applications" ("TiO2 õhukesed kiled ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil õhu fotokatalüütiliseks puhastamiseks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-442 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebikeskkonna Zoom vahendusel. 

Pooljuhtmaterjalidest valmistatud fotokatalüütilised pinnakatted on üks võimalikest tuleviku tehnoloogiatest siseruumide õhu kvaliteedi parandamisel. Antud tehnoloogia võimaldab lagundada siseruumide õhus leiduvaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid, baktereid ja seeni. Täna turul olevates  fotokatalüütilistes õhupuhastuse seadmetes kasutatakse TiO2 nanopulbrist kokkupressitud kihte. Sellise tehnoloogia peamine kitsaskoht on TiO2 nanopulbrist valmistatud kihtide nõrk adhesioon aluspinnaga. Alternatiivse lahendusena on välja pakutud suurepinnaliste ehituselementide nagu
näiteks aknaklaaside katmine TiO2 õhukese kilega. TiO2 õhukese kile peamised eelised nanopulbrist koosneva pinnakatte ees on mehaaniline vastupidavus, läbipaistvus nähtava valguse piirkonnas, isepuhastusvõime ja kulutõhusus.
Doktoritöö eesmärk oli töötada välja sadestustehnoloogia ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil TiO2 õhukeste kilede valmistamiseks, mis on võimelised fotokatalüütiliselt lagundama lenduvaid orgaanilisi ühendeid ning on sobilikud kasutamiseks isepuhastuvate pinnakatetena.
Doktoritöös töötati välja tehnoloogilised parameetrid fotokatalüütiliselt aktiivse TiO2 kile sadestamiseks USP meetodil. Esmakordselt näidati USP meetodil sadestatud TiO2 kilede võimakust lagundada lenduvaid orgaanilisi ühendeid kasutades testimiseks mitme sektsiooniga fotokatalüütilist pidevvoolureaktorit. 
Doktoritöös esitatud tulemused on suure praktilise tähtsusega TiO2 kilede väljatöötamisel suurte pindade katmiseks fotokatalüütiliste õhupuhastuse ja pindade isepuhastuse rakenduste jaoks.

Juhendajad: professor Ilona Oja Acik,  teadur Atanas Katerski ning professor Malle Krunks (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Smagul Karazhanov (Energitatehnoloogia Instituut, Norra)
  • professor Sven Lange (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...