Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Ilmatar Rooda kaitseb 10. detsembril 2021 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Intercellular Signalling in the Human Pre-ovulatory Follicle: microRNA Expression in Granulosa Cells and Detection in the Follicular Fluid" ("Rakkudevaheline kommunikatsioon inimese munasarja preovulatoorses folliikulis: mikroRNA-de ekspressioon granuloosrakkudes ja follikulaarvedelikus"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Käesoleva väitekirja eesmärgiks oli uurida miRNA-de ekspressiooni preovulatoorse folliikuli granuloosrakkudes ning nende olulisust rakkudevahelises molekulaarses signaliseerimises.
Töö tulemusena lisandub teadmisi inimese pre-ovulatoorse folliikuli miRNA-de tähtsuse kohta nii rakkude funktsioonide kui ka rakkudevahelises molekulaarse kommunikatsiooni mõistmisel. Rakkudevaheline molekulaarne kommunikatsioon munasarjas on ülitähtis naise viljakuse tagamiseks. Käesolev töö annab informatsiooni PCOS patsientide munasarja häiritud funktsioonide kohta ning võib luua uusi võimalusi PCOS haiguse raviks. 

 

Juhendajad: dotsent Agne Velthut-Meikas (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Andres Salumets (Tartu Ülikool)

Oponendid:

  • professor Christiani Andrade Amorim (Leuveni Ülikool, Belgia)
  • professor Ana Rebane (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 963 6048 2654
Passcode: 600491

Laeb infot...