Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Immanuel Sanka kaitseb 27. oktoobril 2023 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "User-friendly Analysis of Droplet Experiments" ("Kasutajasõbralik tilga eksperimentide analüüs"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Droplet-emulsiooni tehnikad on muutnud suure läbilaskevõimega katsed bioloogilistes ja keemilistes uuringutes palju kättesaadavamaks. Reaktsioonide kapseldamine tilkadesse võimaldab teadlastel saavutada kõrget katsete paralleelsust, mis omakorda säästab aega ja vaeva. Selle meetodi kasutamiseks on vaja segunematuid vedelikke, tavaliselt vett ja õli, ning pindaktiivset ainet (surfaktanti), mis stabiliseerib tilgad. 
Tilkade emulsioonimeetod nõuab tihti keerukaid lahendusi, spetsiifilist varustust ja analüütilisi meetodeid ekperimentide tulemuste analüüsiks.
Tilgapõhiste katsete tulemuste analüüsimisel kasutatakse tihti pildistamist, näiteks helevälja või fluorestsentsmikroskoopiat. Kui pildistamine on laialdaselt kasutatav meetod, siis saadud piltide analüüs on keerukam kuna vajab tihti keerukaid meetode, mida avaldatud artiklites alati selgelt ei kirjeldata ning kohati ka programmeerimis oskust. See tekitab raskusi uutele teadlastele ja kasutajatele, kellel puudub vastav pildianalüüsi taust.
Antud doktoritöö keskendub tervikliku platvormi väljatöötamisele tilkade tuvastamise, klassifitseerimise ja analüüsimise jaoks erinevates katsetes. Eesmärgiks on lihtsustada ja tõhustada protsessi erineva taustaga teadlastele ning luua kasutajasõbralikud analüütilised töövood erinevate katsestsenaariumide jaoks, mis kasutavad eksperimentides tilkasid.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Ott Scheler (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Olli-Pekka Smolander

Oponendid:

  • abiprofessor Tomasz Kamiński (Varssavi Ülikool, Poola)
  • kaasprofessor Jose Fonseca ( Lissaboni NOVA Ülikool, Portugal)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...