Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Iram Tufail kaitseb 7. septembril 2022 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Fast Assessment of Oil Shale Quality by Spectral Methods" ("Põlevkivi kvaliteedi kiirmääramine spektraalsetel meetoditel"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5).

Nii õlisaagis kui ka teiste põlevkivi väärtustamisviiside efektiivsus sõltub teabest toorme orgaanilise ja anorgaanilise osa koosseisu kohta. Paraku on praegused laboratoorsed põlevkivi testimisviisid aeganõudvad ja ei pruugi vastata pideva tootmisprotsessi kontrollile/juhtimisele reaalajas. Optilised meetodid, mis võimaldavad pidevalt toimuvate protsesside kontrolli reaalajas, on kontaktivabad ja kasutajasõbralikud. 
Käesolevas uurimistöös on põhitähelepanu pööratud laserindutseeritud läbilöögi spektroskoopiale (LIBS), kus laservälke mõjul aurustatakse väike hulk sihtmaterjalist ja registreeritakse tekkinud plasma spekter. Saadud tulemusi võrreldakse teise optilise meetodiga, difuusse peegeldumise spektroskoopia (DRS), saadud tulemustega. Dissertatsiooni eesmärgiks oli hinnata LIBSi kasutatavust tükikivi kütteväärtuse ja niiskusesisalduse määramiseks tingimustes, mis on lähedased tööstuslikele.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Jaan Kalda (Tallinna Tehnikaülikool) ja kaasprofessor Martti Laan (Tartu Ülikool)

Oponendid:

  • Dr. Juraj Jašík, (Tšehhi Teaduste Akadeemia, Tšehhi Vabariik)
  • Dr. Indrek Aarna (Viru Keemia Grupp, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...