Tallinna Tehnikaülikool

R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis kaitseb Isabel-Marie Skierka-Canton eksternina 29. septmebril 2023 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Securing Digital Government: Towards Governance Mechanisms for E-state Resilience" ("Digitaalse valitsuse turvalisus: valitsemismehhanismid e-riigi vastupidavuse tagamiseks"). Kaitsmine toimub veebirakenduse Zoom vahendusel. Osalemiseks palun võtke ühendust Ringa Raudlaga (ringa.raudla@taltech.ee)

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdane kasutamine e-valitsuses on muutnud valitsused oma olemuselt haavatavaks ebasoodsate kübersündmuste suhtes, mis mõjutavad IT-süsteemide, teabe, teenuste ja protsesside konfidentsiaalsust, terviklikkust ja/või kättesaadavust. Seetõttu on küsimused e-valitsuse ja selle põhifunktsioonide – nn e-riigi – turvalisuse kohta isegi siis, kui küberintsidentide esinemine on vältimatu, muutunud aktuaalsemaks kui kunagi varem. Selle doktoritöö eesmärk on uurida ja selgitada haldusasutuste küberriskide juhtimist, et parandada kübervastupidavust. Ühes sellega on eesmärgiks kõrvaldada teadusuuringute lünk e-valitsemise kirjanduses, kus puuduvad metodoloogiliselt ranged ja empiiriliselt põhjendatud uuringud, mis selgitaksid, kuidas ja milliste mehhanismidega riigid oma e-riigi kübervastupidavust haldavad.
Doktoritöö annab empiirilise ja teoreetilise ülevaate meie arusaamast e-valitsemise kübervastupidavuse kohta. Lisaks, täiendaks see olemasolevaid valdavalt praktilisi ja poliitilisi lähenemisviise küberriskiga seotud väljakutsete lahendamiseks metoodiliselt rangema ja põhjalikuma analüüsiga.
Doktoritöös pakutakse välja mitmeid mehhanisme, mille abil teadlased ja praktikud saavad katsetada ning edasi arendada ja viimistleda kavandatud 
juhtimismehhanisme, et suurendada e-riigi kübervastupidavust. Doktoritöö pakub mitmeid lähtekohti tulevasteks uuringuteks e-valitsemise, küberturvalisuse ja -vastupidavuse ristumiskohas. Vastavad uurimisvaldkonnad saaksid kasu avaliku halduse valdkonna kirjandusest, eelkõige institutsionalismi, poliitika loomise ja kohaneva valitsemise teemade, et uurida, kuidas kübervastupidavust saaks jätkusuutlikumalt haldusstruktuuridesse ja protsessidesse kinnistada.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Ringa Raudla (Tallinna Tehnikaülikool), Dr. Robert Krimmer (Dr. Krimmer Consulting OÜ) ning professor Peter Parycek (Doonau Kremsi Ülikool)

Oponendid:

  • professor Dr. Hans Jochen Scholl (Washingtoni Ülikool, USA)
  • professor Dr. Gabriela Viale Pereira (Doonau Kremsi Ülikool, Austria)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...