Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Iuliia Spycher-Krivonosova kaitseb 1. juunil 2022 algusega kell 17:00 oma doktoritööd "The Impact of Internet Voting on Election Administration: Directing Implementation Towards a Blessing or a Curse" ("E-hääletamise mõju valimiste korraldajatele: korralduse õnnestumise või läbikukkumise suunas juhtimine"). Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

E-hääletamise mõju valijatele on üsna palju uuritud (uuringud valimisaktiivsuse, valijate mugavuse ja valijate poliitiliste eelistuste muutumise kohta), aga e-hääletamise mõju kohta selle korraldajatele ei ole piisavalt empiirilisi uuringuid.
E-hääletamise uuringud keskenduvad tehnoloogiale, kuid mitte korralduslikele ja halduslikele  aspektidele. Lisaks on empiirilist tõendusmaterjali vähe ka seetõttu, et e-hääletamist korraldanud riike on vähe. 
Kuid mõnikord põhjustab e-hääletamise korraldus suuri probleeme, mis ei pruugi olla tehnoloogiast põhjustatud. Need probleemid jätavad valijarühmad ilma oma õigustest ning seavad kahtluse alla valimisprotsessi aususe ja legitiimsuse. Seega võib tuleviku tarbeks olla kasulik teada, kuidas hinnata, kas e-hääletamise korraldamine toob kasu ka valimiste korraldajatele. Seetõttu on selle töö eesmärk selgitada välja, kuidas saab e-hääletamist korraldada nii, et sellel oleks ka korraldajatele positiivne mõju. 

Juhendajad: professor Robert Krimmer (Tartu Ülikool) ning David Duenas-Cid (Gdański Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Nicole Goodman (Brocki Ülikool, Kanada)
  • professor R. Michael Alvarez (Caltech, USA)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...