Tallinna Tehnikaülikool

R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituutdi doktorant Jaanus Müür kaitseb 14. detsembril 2022 algusega kell 15:00 oma doktoriööd "Place-Based Innovation in Place-Blind Innovation Policy Context" ("Kohapõhine innovatsioon kohapimeda innovatsioonipoliitika kontekstis"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-313 (Akadeemia tee 3). 

Käesolev doktoritöö keskendub küsimusele: kuidas kohapõhised innovatsiooni toetavad tegevused tekivad suuresti keskvalitsuse poolt juhitud  kohapimeda TAI poliitika kontekstis?
Doktoritöö toob välja, et Euroopa Liidu nutika spetsialiseerumise initsiatiiv (S3) ei ole endaga kaasa toonud strateegilisi muutusi innovatsioonipoliitikas koos kohapõhise lähenemisega. Samas võib täheldada, et praktilisem lähenemine, mille fookuses on arendada alusmajandusega seotud sektoreid, võib luua tee kohapõhiste innovatsioonialgatuste esilekerkimiseks suuresti kohapimeda innovatsioonipoliitika kontekstis. Samuti toob antud doktoritöö välja kuidas regioonideülene koostöö, mis tihtipeale on orkestreeritud enam arenenud regioonis asuvate vahendaja rolli täitvate organisatsioonide või ülikoolide poolt, võib aidata kaasa kohapõhiste innovatsioonialgatuste esilekerkimisele ja poliitikate õppimisele. Lisaks juhib doktoritöö tähelepanu sellele, et jätkusuutlikkusele suunatud nutika spetsialiseerumise (S4+) kontekstis vajavad TAI poliitikad kohandamist ja enam tähelepanu tuleks suunata uute väljatöötatud lahenduste ülevõtmisele, mis on S3 kontekstis vähem tähelepanu saanud.

 

Juhendaja: kaasprofessor tenuuris Erkki Karo (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Jari Romanainen (Technopolis Group, Belgia)
  • vanemlektor Johan Miörner (Lundi Ülikool, Rootsi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...