Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Jako Siim Eensalu kaitseb 26. jaanuaril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Deposition of Sb2S3 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photovoltaic Applications" ("Päikesepatareides rakendatavate Sb2S3 õhukeste kilede sadestamine ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-442 ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Päikesevalgusest energia tootmine on üks peamisi tehnoloogiaid, millega täita pidevalt kasvavat ülemaailmset elektrienergia nõudlust kliimaneutraalsel viisil. Teatavasti ei saasta päikesevalgusest energia tootmine keskkonda ega põhjusta kliimasoojenemist. Lisaks põhinevad uued arendamisjärgus tehnoloogiad soodsal ja kättesaadaval toormel, et suurendada energiatootmise iseseisvust ja vähendada transpordi mõju keskkonnale.
Käesoleva doktoritöö eesmärgiks oli valmistada faasipuhtad pidevad Sb2S3 õhukesed kiled ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil, et hinnata, kuivõrd rakendatavad need onpäikesepatareides. Töö eesmärgi saavutamiseks uuriti, kuidas sadestustemperatuur, lähteaine lahuse koostis ja lähteainete kontsentratsioon mõjutavad Sb2S3 õhukeste kilede faasi- ja elementkoostist, optilisi omadusi ja morfoloogiat. Lisaks valmistati ultrahelipihustuspürolüüsi meetodil sadestatud Sb2S3 õhukestest kiledest päikesepatareid ja uuriti nende füüsikalisi väljundparameetreid.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Malle Krunks ja kaasprofessor tenuuris Ilona Oja Acik (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Julien Bachmann (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Saksamaa)
  • professor Marco Kirm (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. 

Vaata Jako Siimu 3-minuti videoloengut oma teadustööst

Laeb infot...