Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Jelena Branovets kaitseb 29. septembril 2022 algusega kell 10:oo oma doktoritööd "Energetics and Calcium Handling in Hearts from Creatine-Deficient Mice" ("Energeetika ja kaltsiumi käitlemine kreatiini puudulike hiirte südametes"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Kreatiinkinaasi (CK) süsteemi peetakse ülioluliseks südame energia homöostaasi säilitamisel, mis tagab täpse tasakaalu energia tootmise ja kasutamise vahel. Südamepuudulikkust seostatakse CK-süsteemi häiritustega, mis on korrelatsioonis haiguse progresseerumisega. Eelnevad uuringud modifitseeritud CK-süsteemiga hiirte mudelitega on aga näidanud vastuolulisi tulemusi, eriti südames. Nimelt on varasemalt näidatud, et normaaltingimustes on CK nokaut (KO) hiirte südametegevus võrreldav metsiktüüpi hiirte omaga, mis aga seevastu oli mõjutatud ainult suure töökoormuse või stressitingimuste korral. Käesolevas väitekirjas uuriti kahe alternatiivse inhibeeritud CK-süsteemiga hiiremudeli kardiomüotsüüte.
Kokkuvõtteks, antud töö tulemuste põhjal saab öelda, et südames on kreatiini puudulikkusel vaid väike mõju ainevahetusele ja energia ülekandele, kuid see toob kaasa kohastumuslikke muutusi kaltsiumi dünaamikas ja kontraktiilsuses.

Juhendaja: vanemteadur Rikke Birkedal Nielsen (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Iman Momken (Pariisi-Saclay ülikooli ja Evry Val d'Essonne'i Ülikool, Prantsusmaa)
  • teadur Coert J. Zuurbier (Amsterdami Ülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...