Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Johan Viirok kaitseb 16. juulil 2020 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "The Study of Magnetoelectric Effect in Multiferroics Using THz Spectroscopy" ("Magnetelektrilise nähtuse uurimine multiferroidides THz spektroskoopiaga"). Kaitsmine toimub tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-103 (Ehitajate tee 5).

Valgus ja elektromagnetkiirgus üldisemalt mõjutab laengute ja magnetmomentide liikumist aines. Mõõtes valguse neeldumist ja peegeldusmist saame  teadmisi aine ehitusest. Madala energiaga ergastustest saame teadmisi materjali elektriliste ja magnetiliste omaduste kohta. Tahkiste magnetilised omadused on määratud spinnide vabadusastmetega ning elektrilised omadused on määratud laengute vabadusastmetega.
Antud töö raames uuriti kolme multiferroidse materjali spinnergastusi kasutades THz spektroskoopiat kõrgetes magnetväljades. Mõõtmised  magnetväljapiirkonnas 0-17 T sooritati Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi terahertsspektroskoopia laboris Tallinnas.
Mõõtmised suuremates magnetväljades sooritati Kõrgete Magnetväljade Laboris Hollandis, Nijmegenis. Mõõteobjektid jahutati madalale temperatuurile ja kõrge magnetvälja saavutamiseks kasutati Tallinnas ülijuhtivat magnetit ning Nijmegenis Bitteri elektromagnetit. Mõõtmised sooritati nii Faraday kui ka Voigt’i geomeetrias, et määrata valikureeglid kõigis võimalikes staatilise magnetvälja ja elektromagnetkiirguse suundades.

Juhendajad juhtivteadur Toomas Rõõm ja juhtivteadur Urmas Nagel (Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut)

Oponendid:

  • professor Andrei Pimenov (Viini Tehnikaülikool, Austria)
  • professor Marco Kirm (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...