Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Jorge Luis Helguero Cruz kaitseb 1. detsembril 2023 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Contribution of Nano- and Microgrids to Topological Power Plants Regarding Voltage and Frequency Control" ("Nano- ja mikrovõrkude mõju topoloogilistele elektrijaamadele pinge ja sageduse juhtimise kontekstis"). Doktoritöö on valminud koostöös Kempteni Rakendusteaduste Ülikooliga. Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-422 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Tänase fossiilkütustel töötavad elektrijaamad pakuvad ülekandevõrgule süsteemiteenuseid, nagu aktiiv- ja reaktiivenergia pakkumine sageduse ja pinge stabiilsuse tagamiseks, ning seeläbi aitavad kaasa elektrisüsteemi varustuskindluse tagamisele. Kuna kliimamuutuste ja poliitiliste otsuste tõttu suletakse fossiilkütustel töötavaid elektrijaamu, asendades neid taastuvenergiaallikatega, siis on vaja leida uusi lahendusi süsteemiteenuste osutamiseks, et säilitada taastuvenergiallikatega elektrisüsteemides stabiilsus.
Käesolev uurimistöö kirjeldab hajutatud nanovõrkude või kodumajapidamiste generaatorite ja salvestusseadmete poolt pakutavat aktiiv- ja 
reaktiivvõimsuse juhtimise lahendust ning selle agregeerimist topoloogilise elektrijaama jaoks madalapingevõrgus, mida senised uurimistööd käsitlevad vähe.
Töös esitatud lähenemisviisid aitavad kaasa elektrisüsteemide stabiilsusele, kui vanad fossiilkütustel elektrijaamad asendatakse taastuvelektrijaamadega.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Argo Rosin (Tallinna Tehnikaülikool) ning Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Helmuth Biechl (Kempteni Rakendusteaduste Ülikool)

Oponendid:

  • professor  Mehdi Savaghebi (Taani Tehnikaülikool, Taani)
  • professor Sami Repo (Tampere Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis 

Meeting ID: 949 3276 8066
Passcode: 856427

Laeb infot...