Tallinna Tehnikaülikool

Tervisetehnoloogiate instituudi doktorant Juhan Reimand kaitseb 12. mail 2021 algusega kell 14:45 oma doktoritööd "Discordance between amyloid-β PET and CSF biomarkers: Clinical and pathophysiological consequences" ("Amüloid-β staatuse vastuolu PET-uuringul ning liikvorianalüüsil: Kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus"). Doktoritöö on valminud koostöös Vrije Ülikooliga Amsterdamis. Kaitsmine toimub Vrije Ülikool Amsterdamis ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Amüloid-β ladestumine peaajus on üks varasemaid neuropatoloogilisi muutusi Alzheimeri tõve (AD) puhul. Kaasaegsete teadmiste kohaselt toimub  amüloid-β ladestumine juba aastakümneid enne haiguse sümptomite avaldumist. Amüloid-β tuvastamiseks peaajus in vivo on tänapäeval enim kasutatud kaks uuringumeetodit: positronemissioon-tomograafia (PET) ning Aβ 42 taseme määramine liikvorianalüüsis (cerebrospinal fluid, CSF). Neid kahte  diagnostilist meetodit peetakse tavapäraselt võrdväärseteks alternatiivideks, kuid uuringutes on korduvalt näidatud, et 10-20% juhtudest annavad nad vastuolulise (CSF+/PET- või CSF-/PET+) tulemuse, mille põhjuste kohta ei ole kogutud piisavalt andmeid.
Käesolevas väitekirjas kasutasime nii in vivo kui ex vivo meetodeid, et uurida, millisel määral ja millistel patsientidel nende kahe diagnostilise meetodi kasutamisel saadud informatsioon erineb.
Doktoritöö tulemused pakuvad teadmisi nii Alzheimeri tõve patofüsiloogia kui in vivo amüloid-β biomarkerite kliinilise kasutuse kohta.

Juhendajad: professor Philip Scheltens (Vrije Ülikooli Amsterdamis) ning kaasatud professor Sergei Nazarenko (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Elsmarieke van de Giessen (Amsterdami Ülikool, Holland)
  • dotsent Pilvi Ilves (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...