Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Julia Gavrilova kaitseb 23. augustil 2022 oma doktoritööd "Metallioonide roll insuliini ja superoksiidi dismutaasi amüloidogeensetes omadustes" ("Role of Metal Ions in Amyloidogenic Properties of Insulin and Superoxide Dismutase").

Juhendajad: Peep Palumaa, Vello Tõugu

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...