Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Julia Rosend kaitseb 9. septembril 2021 algusega kell 14:30 oma doktoritööd "The Effect of Cidermaking Practices on Ester Production by Yeast" ("Siidri valmistamise tingimuste mõju estrite tootmisele pärmide poolt"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Sensoorsed omadused omavad peamist rolli siidri aktsepteeritavuse väljakujunemisel tarbijate seas ning sõltuvad erinevatest teguritest nagu näiteks õunasort, tootmistehnoloogiad ja kääritamisel kasutatavad pärmitüved. Praegused teadmised nende tegurite mõju kohta siidritootmises on endiselt piiratud ning saadud sageli viinamarjaveini kohta tehtud uuringutest. Käesoleva doktoritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas erinevad siidri valmistamise tehnoloogilised tingimused mõjutavad siidri kvaliteeti lähtuvalt fermentatsiooni käigus toimuvast estrite tootmisest pärmide poolt. Selleks uuriti õunasordi, küpsusastme ja pärmitüve mõju koos teiste tootmistingimustega: mahla eeltöötlus (selitamine ja kontsentreerimine), hapniku kättesaadavus ja lämmastiku lisamine. Tulemused näitasid, et õunasordil ja küpsusastmel on oluline mõju nii siidri üldisele lenduvate ühendite profiilile kui ka konkreetselt estrite koostisele.

Juhendajad: vanemlektor Kristel Vene ja vanemlektor Ildar Nisamedtinov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Erich Leitner (Grazi Tehnikaülikool, Austria)
  • Dr Hentie Swiegers (Carlsberg Group, Taani)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...