Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Jürgen Tuvikene kaitseb 8. jaanuaril 2021 algusega kell 16:00 oma doktoritööd "Transcriptional and Translational Regulation of Brain-Derived Neurotrophic Factor" ("Aju päritolu neurotroofse teguri transkriptsiooni ja translatsiooni regulatsioon"). Kaitsmine on jälgitav veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Aju-päritolu neurotroofne tegur (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) on sekreteeritav valk, mis kuulub neurotrofiinide perekonda. Tänaseks on BDNF-il kirjeldatud mitmeid olulisi rolle, näiteks suurendab BDNF neuronite elulemust arenevas organismis, reguleerib sünaptiliste ühenduste plastilisust täiskasvanueas ning osaleb organismi metabolismi regulatsioonis. 

Käesolevas väitekirjas uurisime BDNF-i avaldumise molekulaarseid aluseid nii transkriptsioonilisel kui posttranskriptsioonilisel tasandil.

Väitekirja tulemused laiendavad meie teadmisi keerukast BDNF geeni avaldumise regulatsioonist nii transkriptsioonilisel kui posttranskriptsioonilisel tasandil ning aitavad mõista, kuidas BDNF mõjutab erinevaid bioloogilisi protsesse. Kuna BDNF-i avaldumise ja sekretsiooni häireid on seostatud mitmete neuroloogiliste haigustega, on BDNF geeni avaldumise mehhanismide täpne tundmine oluline eeldus uute BDNF-iga seotud ravimite loomisel.

Juhendaja professor Tõnis Timmusk (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Anne West (Duke´i Ülikool, USA)
  • kaasprofessor Jaan-Olle Andressoo (Helsingi Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis
Meeting ID: 940 0886 5844
Passcode: 177562

Laeb infot...