Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Juri Ess kaitseb 27. juunil 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Analysing the Behaviour of Road Users and Estimating Efficiency of Smart Pedestrian Crossing as a Tool for Sustainable Road Safety Improvement" ("Liikluskäitumise analüüs ja targa ülekäiguraja tõhususe hindamine jätkusuutliku liiklusohutuse parandamiseks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Euroopa Liit seadis ambitsioonika eesmärgi 2025. aastaks vähendada liikluses hukkunute arvu nullilähedasele tasemele. Vastav töö oli produktiivne, kuid alates 2013. aastast positiivne trend peaaegu katkes ja edaspidine liiklusohutuse parandamine muutus keeruliseks. Vanad lähenemised soovitud tulemust enam ei anna, mistõttu peab otsima uusi ja tõhusamaid lahendusi. Selle doktoritöö eesmärk on leida perspektiivne suund liiklusohutuse arendamiseks, pakkuda lahendus tuvastatud probleemidele ja hinnata selle tõhusust.
Liikluskäitumise analüüs kombineerituna olemasolevate liiklusohutuse andmetega näitas, et liiklusohutust aitab parandada jalakäijate ohutuse probleemi lahendamine reguleerimata ülekäiguradadel. Seoses sellega pakuti välja kaasaegse nutika ülekäiguraja (NÜR) kontseptsioon. Tegemist on intelligentse liiklust rahustava transpordi sidussüsteemiga (C-ITS), mis paigaldatakse ülekäigurajale, et jälgida liiklust ning potentsiaalse ohu korral hoiatada sõidukijuhte, jalakäijaid ja sõidukeid.
Doktoritöö teaduslik uudsus seisneb uute metodoloogiate väljatöötamises liikluse rahustamise meetmete efektiivsuse hindamiseks. Need 
metodoloogiad ei eelda enne-ja-pärast uuringute korraldamist ja kasutavad alternatiivseid ohutuse parameetreid. See doktoritöö tagas tähtsa sisendi kaasaegsete C-ITS-tehnoloogiate arendamiseks näidates, et NÜR-id on tõhusamad kui autodele paigaldatud jalakäijate tuvastamise süsteemid. Doktoritöö tulemusi kasutati Eestis loodud NÜR-i prototüübi väljatöötamisel. Doktoritöö koostamise ajal katsetati esimesi NÜR-e Tallinnas, Viimsis ja Tartus.

Juhendaja on vanemteadur Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Juris Smirnovs (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • professor Andras Varhelyi (Lundi Ülikool, Rootsi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Vaata 3-minuti videoloengut Juri doktoritööst

Laeb infot...