Tallinna Tehnikaülikool

Tervisetehnoloogiate instituudi doktorant Jüri Teras kaitseb 8. septembril 2020 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Loco-Regional Treatment of Cutaneous Melanoma" ("Nahamelanoomi lokoregionaalne ravi"). Kaitsmine on jälgitav veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Nahakasvajate esinemine europiidse rassi seas on kasvajalistest haigustest kõige sagedasem, olles ühiskondlikus plaanis suureks meditsiiniliseks ja majanduslikuks koormaks. Kõige laastavama nahakasvaja, melanoomi, esinemisagedus maailmas on jätkuvas tõusutrendis. Siiski on enamus naha melanoome ravitavad lihtsa kirurgilise ekstsisiooniga, mille ulatus peab olema piisav tagamaks retsidiivivaba elulemust ilma protseduuri järgsete tüsistuste suurenemiseta. Ajalooliselt on melanoomi esmaseks kirurgiliseks raviks soovitatud laia marginaaliga ekstsisiooni. Kuni 1980-ndate aastateni
soovitati resektsioonipiiriks kuni 5-cm, mis enamasti tõi kaasa vajaduse hilisemaks nahaplastikaks koos oma võimalike tüsistustega. Hiljem on mitmed uuringud näidanud on õhukeste melanoomide puhul Breslow paksusega ≤2mm on piisavaks resektsioonipiiriks 1cm tagamaks hea haigusvaba- ja üldise elulemuse.
Käesoleva doktoritöö esimene eesmärk oli hinnata Breslow >2 mm paksusega melanoomide optimaalset kirurgilist ravi.
Doktoritöö teine ja kolmas eesmärk oli uurida ILI ravimetoodika kohaldatavust Eestis ning eakatel patsientidel. Esimese Ida-Euroopa keskusena
kirjeldasime ILI metoodika kasutamist väljaspool suuri USA ja Austraalia vähikeskusi ning näitasime oma ravitulemuste ja –tüsistuste võrdluses, et antud ravimeetodit on edukalt võimalik implementeerida ka väiksematest keskustes.

Juhendajad kaasatud professor Dr. Sergei Nazarenko (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Hidde M. Kroon (Kuninglik Adelaide'i haigla, Austraalia)

Oponendid:

  • Dr. Alexander C.J. van Akkooi, MD, PhD (Hollandi Vähiinstituut – Antoni van Leeuwenhoek´i haigla, Holland)
  • Dr. Schelto Kruijff, MD, PhD (Gröningeni Ülikooli Meditsiinikeskus, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...