Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Kaida Kaeval kaitseb 23. mail 2023 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Optical Spectrum Services in Open Disaggregated Transport Networks" ("Optilise spektri teenused avatud lainepikkustihendus võrkudes"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis IVT-507ab (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Käesolev doktoritöö pakub juhendeid, kuidas Optilise Spektri Teenuseid lainepikkustihenduse võrkudes konfigureerida ning kirjeldab, kuidas erinevad konfigurtsioonid opereerimise keerukust mõjutavad. Töö pakub mõõtmistel põhineva lahenduse spektri teenuste jõudluse hindamiseks teenuse üle andmisel, kasutades kanali uurimise meetodit (channel probing), kus teada olevate parameetritega valgussignaal sisestatakse lainepikkustihendusvõrgu spektrisse ning spektri kaugemas otsas oleva vastuvõtja abil hinnatakse vastuvõetud signaali kvaliteedi alusel kanali jõudlust. 
Doktoritöö pakub ülekandevõrkude operaatoritele mõõtmistel põhineva lahenduse senini optilise spektri teenuse rakendamist piiranud probleemidele. Spektri jõudluse kaardistamiseks kasutatav optilise valguskanali uurimise meetod võimaldab operaatoritel täpselt defineerida teenuse kvaliteet teenuse üle andmise hetkel ning läbipaistva optilise ülemkihi kontseptsioon koos NeDID seadmega pakub lahenduse füüsilise kihi probleemidele. Tulenevalt töö eksperimentaalsest käsitlusviisit saavad operaatorid pakutud kontseptsioone koheselt rakendada, et teha samme optilise spektri teenuse pakkumiseks oma ülekandevõrkudes, olgu teenuse pakkumise eesmärgiks kas kõrgem võrgu kasutusefektiivsus või turvalise IP-side võimaldamine üle lainepikkustihendusvõrkude. Kasutades töös pakutud  meetodeid ning seadistamis-konfiguratsioone, on võimalik igast produktsioonis olevast maismaa ülekandevõrgust vormida avatud ülekandevõrk, mis võimaldab efektiivse ja tulevikukindla optilise spektri teenuse transporti.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Gert Jervan (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr.-Ing. Helmut Grießer ja Dr.-Ing. Klaus Grobe (ADVA Optical Networking, Saksamaa).

Oponendid:

  • professor Nicola Sambo (Sant’Anna School of Advanced Studies, Itaali)
  • Dr. Fatima Cristina Garcia Gunning (Corki Ülikooli Kolledž, Iirimaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis 

Meeting ID: 363 419 586 451
Passcode: 9nPwnY

Laeb infot...