Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Kaidi Nõmmela kaitseb 10. mail 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Enhancing Sustainable Development of the Estonian Maritime Sector through Policy-making Framework" ("Eesti merendussektori jätkusuutliku arengu toetamine läbi poliitikakujundamise raamistiku"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Doktoritöö uurib merenduspoliitika kujundamise võimalusi, et toetada jätkusuutliku arengu tagamiseks seatud eesmärkide täitmist Eesti merendussektori näitel. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni algatusel kokkulepitud globaalsed jätkusuutliku arengu eesmärgid (ingl Sustainable Development Goals, SDGs) ning keskkonna, sotsiaal- ja valitsemise (ingl environmental, social, and governance, ESG) valdkonna aspektid on saanud olulisteks juhisteks maailma majanduse arengus. 
Merendussektoril on väga oluline roll jätkusuutliku arengu saavutamisel arvestades sektori suurt panust maailma kaubandusse, mistõttu keskendub doktoritöö toetava poliitikakujundamise võimaluste uurimisele merendussektori vaatest. Kui SDG-de integreerimine poliitikakujundamisse on viimastel aastatel olnud rahvusvahelise poliitika keskmes, siis ESG aspektid on jäänud pigem tahaplaanile. Arvestades SDG-de saavutamiseks vajalikku erasektori olulist panust on doktoritöö keskmes merendussektori eripärad, SDG-de ja ESG kriteeriumide integreerimine merenduspoliitika kujundamisse ja ELi uus standard jätkusuutliku arengu raporteerimiseks merendusettevõtete poolt. 
Töö raames töötati välja raamistik koos uute meetodite ja tehnikatega, kuidas integreerida jätkusuutlikkusega seotud aspektid 
merenduspoliitikasse selliselt, et see arvestaks merendussektori eripärasid ja oleks samal ajal dünaamiline arvestamaks kohalikke ja globaalseid arengumuutusi. Töö tulemusena pakutud raamistikku saab rakendada nii Eesti kui teiste mereäärsete riikide poliitikakujundamises. Eesti merendussektori jaoks seisneb doktoritöö otsene väärtus praktiliselt kasutamiseks sobivad poliitikakujundamise meetodid merendussektori toetamiseks ning kaudne väärtus on Eesti kui mereriigi identiteedi ühendamine 
tegevustega läbi merenduspoliitika kujundamise.

Juhendaja: kaasprofessor Kati Kõrbe Kaare (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Jens-Uwe Schröder-Hinrichs (Maailma Merendusülikool, Rootsi)
  • emeriitprofessor Matthias Finger (Šveitsi Föderaalne Tehnoloogiainstituut Lausanne´is, Šveits)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...