Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Kaleem Ullah kaitseb 18. oktoobril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Readiness Assessment for BIM-based Building Permits Using Multiple Criteria Analysis" ("BIM-i põhiste ehituslubade valmiduse hinnang hulgikriteeriumide analüüsi meetodil"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5).

Ehitusala toimimise parendamiseks võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, nagu ehitusinfo modelleerimine (BIM). BIM viitab ehitiste, nagu hooned, teed, sillad jne, füüsiliste ja funktsionaalsete omaduste digitaalsele esitusele, olles jagatud teadmiste allikas, võimaldades osaliste suhtlemist ja koostööd ning kujundades seeläbi usaldusväärse aluse otsustele läbi terve ehitiste elukaare.
Kohalikud omavalitsused väljastavad hoonetele ehitusloa pärast seda, kui on kontrollinud projekti ja muu nõutava teabe vastavust kehtivatele eeskirjadele ja seadustele. Ehitusloa taotlemine on keeruline protsess, millesse on kaasatud palju osalejaid ja protseduure, mis on sageli ebaselged, ekslikud, bürokraatlikud, ressursimahukad, halvasti jälgitavad ja aeganõudvad. Inspireerituna jätkuvast ehitusala digitaliseerimisprotsessist ja lahendamaks traditisoonilise ehitusloa väljastamisega kaasnevaid probleeme, kaasavad kohalikud omavalitsused loamenetluse parendamiseks BIM-i. 
Käesoleva doktoritöö eesmärk on kaasa aidata BIM-i kasutuselevõtule ehituslubade menetlemisel, hinnates organisatsioonilist valmisolekut. 
Uuring demonstreeris, kuidas kohalikud omavalitsused saavad väljastada BIM-põhiseid ehituslube ja vältida traditsioonilise menetlusega kaasnevaid probleeme. Lisaks selgusid puudused ja kitsaskohad BIM-i rakendamisel. Käesoleva uuringu võtmepanus on töövahendi loomine hindamaks BIM-põhistele ehituslubadele ülemineku valmidust. 

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Irene Lill ning kaasprofessor tenuuris Emlyn D.Q. Witt (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Arturas Kaklauskas (Gediminase Tehnikaülikool Vilniuses, Leedu)
  • professor Ola Lædre (Norra Teadus- ja Tehnikaülikool, Norra)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...