Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Kamini Mishra kaitseb 7. juunil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Synthesis of Chiral Urea-based Macrocycles and their Application as Molecular Containers" ("Kiraalsete uurea-põhiste molekulaarsete mahutite süntees ja rakendus"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Supramolekulaarne keemia rakendab kontrollitult üksikute molekulide omadust olla vastasmõjus teiste molekulide või ioonidega. Hea kontrolli molekulide vaheliste interaktsioonide tekkeks annavad makrotsüklid.
Käesoleva doktoritöö kirjanduse ülevaade kirjeldab oligomeerseid kukurbituriili tüüpi makrotsükleid, nende hulgas hemikukurbituriile, nende sünteesi, funktsionaliseerimist ja rakendamist. Kirjeldatakse käelisuse indutseerimist nimetatud makrotsüklitesse, lähtudes sünteesil akiraalsetest või kiraalsetest monomeeridest, või saavutatakse käelisus komplekseerumisel kiraalsete külalismolekulidega. Lisaks antakse ülevaade kiiresti arenevast ja keskkonnasõbralikust sünteesimeetodist − lahustivabast mehhanokeemiast.
Eksperimentaalse töö käigus otsiti meetodeid uute käeliste hemikukurbituriilide sünteesiks.
Lisaks töötati välja efektiivne meetod amiidide sünteesiks aktiveerimata karboksüülhapetest ja amiinidest.
Töö tulemused kasvatasid teadmisi supramolekulaarse keemia vallas, mis on vajalik uute ja selektiivsete retseptorite ning sorbentmaterjalide loomisel, ning on rakendatavad keskkonna-, farmaatsia- ja materjaliteaduses.

Juhendaja kaasprofessor tenuuris Riina Aav (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Agnieszka Szumna (Poola Teaduste Akadeemia)
  • teadur Kerti Ausmees (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...