Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Kanwal Ashraf kaitseb 17. juunil 2024 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Co-Design of Wireless Networked Control Systems: Model-based Architecture and Joint Optimization" ("Juhtmevabade võrgustatud juhtimissüsteemide koosdisain: mudelipõhine arhitektuur ja ühisoptimeerimine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Juhtmevaba võrgustikuga juhtimissüsteemid (“Wireless networked control systems” ehk WNCS) mis on ühendatud hajusas topoloogias ja sisaldavad kombinatsiooni juhtmevabast suhtlusest, arvutusvõimsusest ning juhtkontrollerist. WNCS-ide potentsiaalseid rakendusi võib leida mitmesugustes valdkondades mis on seotud tööstuslike asjade internetiga (“Industrial Internet of Things” ehk IIoT), sealhulgas tööstusautomaatika, autonoomsed sõidukid, tervishoid, nutikad linnad jne. Erinevalt tavapärastest sidesüsteemidest, mis eelistavad andmete edastamist, on WNCS-ide eesmärk optimaalne juhtimine ressursi piirangute korral. Nad töötavad suletud ahela režiimis, kus juhtkontroller kohandub süsteemi ja võrgu tingimustega.
See muudab WNCS-id sobivaks töökindlate ja tõhusate süsteemide ehitamiseks. Kuid WNCS-ide kavandamine esitab märkimisväärseid väljakutseid nagu võrgu ebakindluse,
viivituste, andmepakettide kadumise ja sünkroniseerimisvigade haldamiseks juhtmevabas kanalis, tagades samal ajal süsteemi usaldusväärsuse, skaleeritavuse ja vastupidavuse. See nõuab side- ja juhtimissüsteemi ühiskavandamist.
Lisaks suureneb WNCS-ide kavandamise keerukus, kui seadmete ja/või nende keskkondade mudel on teadmata või ainult osaliselt teada, mis on reaalse maailma puhul tavapärane. See nõuab adaptiivseid ja vastupidavaid juhtimisstrateegiaid, mis suudavad õppida andmetest ja tulla toime tõrgete ja vigadega. See väitekiri keskendub WNCS-ide ühiskavandamise raamistikule ja uurib mudelpõhiste ja mudelivabade kavandamismeetodite sobivust ja tähtsust saavutamaks usaldusväärsust, ressursitõhusust ja skaleeritavust.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Yannick Le Moullec ning vanemteadur Tamas Pardy (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Guy Gogniat (Lõuna-Bretagne Ülikool, Prantsusmaa)
  • professor Maurizio Magarini (Milano Polütehnikum, Itaalia)

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Meeting ID: 344 306 131 144 
Passcode: oRWFge

Laeb infot...