Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Karl Ehatäht kaitseb 10. novembril 2023 kell 11:00 oma doktoritööd "Measurement of Higgs Boson Couplings in Final States Featuring Multiple Leptons and Hadronic τ Decay Products" ("Higgsi bosoni seoseparameetrite mõõtmine mitmeid leptoneid ja hadronilisi τ laguprodukte sisaldavates lõppolekutes"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-303 (Ehitajate tee 5).

Higgsi bosoni avastus 2012. aastal kuulutas ühtlasi ka standardmudeli valmimist, mille esmased sugemed ulatuvad poole sajandi tagusesse aega. Olgugi et tegu on seni parima teooriaga, mis kirjeldab Universumi kõige fundamentaalsemaid osakesi, jääb sellest siiski väheks, kuna ta ei ühildu täielikult üldrelatiivsusteooriaga ega suuda selgitada tumeaine olemust, mille kohta on leitud kaudseid tõendeid mitmetest sõltumatutest astronoomilistest vaatlustest. Et tagada mingigi progress nende probleemide lahendamise suunas, peab standardmudelit põhjalikult ja korduvalt testima lootuses, et leitakse ebakõla standardmudel ennustuse ja empiiriliste andmete vahel. Kuna kõigi eelduste kohaselt peaks standardmudel oma kehtivuse kaotama tingimustes, mis on väga sarnased varajasele Universumile, siis üritatakse uue füüsika jälgi leida eksperimentides, kus osakesi põrgatatakse kokku väga kõrgetel energiatel, et esile kutsuda hajuvusprotsesse sarnaselt varajasele Universumile.
Käesolev doktoritöö uurib kahte sellist hajuvusprotsessi: Higgsi bosoni tekkimine ühe tipukvargiga (tH) või tipukvargi paariga (ttH) ning Higgsi bosoni paaride teke (HH).

Juhendajad: kaasatud professor, vanemteadur Mario Kadastik (TalTech ja KBFI) ning vanemteadur Christian Veelken (KBFI)

Oponendid:

  • vanemlektor Oxana Smirnova (Lundi Ülikool, rootsi)
  • teadur Thomas Strebler (Aix-Marseille Ülikool, Prantsusmaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...