Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Katrin Kaur kaitseb 9. detsembril 2022 algusega kell 9:00 oma doktoritööd "Dynamic Processes of Air-Water Flows in Urban Water Systems" ("Õhu ja vee koosvoolamise dünaamilised protsessid linna veesüsteemides"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5) ning jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Doktoritöö keskendub õhu ja vee vastastikmõjudele torude täitmisel. Töö on ajendatud eesmärgist valideerida lõplike mahtude meetodi lahendusalgoritmi rakendatavust sademekanalisatsiooni voolamise analüüsis. Sel eesmärgil viidi läbi numbriline ja eksperimentaalne uurimus. Linna veeinfrastruktuuri mõjutavate dünaamiliste protsesside parema mõistmisega on võimalik maandada sademeveekanalisatsioonist lähtuva üleujutuse ohtu.
Seni puuduvad selged kriteeriumid, mis ennustaksid halvasti õhutatud torustike täitmisel liikuva vooluhüppe teket koos kaasneva õhukoti lõksu jäämisega tingimustel, kus õhukiirus on kaduvväike. On tõenäoline, et voolamise erinevates etappides omavad erinevates proportsioonides mõju eri tüüpi ebastabiilsused. Käesolevas töös pakutakse välja, et toruosade paigutusest tingitud ebastabiilsus areneb vooluhüppeks pikalaine tüüpi kihistunud voolamise ebastabiilsuse tõttu.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Janek Laanearu ja abiprofessor tenuuris Ivar Annus (Tallinna Tehnikaülikool) 

Oponendid:

  • kaasprofessor Jose G. Vasconcelos (Auburn´i Ülikool, USA)
  • professor Ling Zhou (Hohai Ülikool, Hiina) 

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...