Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Kaur Kullman kaitseb 25. aprillil 2023 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Interactive Stereoscopically Perceivable Multidimensional Data Visualizations for Cybersecurity" ("Interaktiivsed, ruumiliselt tajutavad, mitmemõõtelised andmekuvad küberturbele"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-638 (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Juhendajad: professor Olaf Manuel Maennel (Tallinna Tehnikaülikool; Adelaide´i Ülikool), professor Don Engel (Marylandi Ülikool) ning professor Stefan Sütterlin (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • vanemteadur Alexander Kott (U.S. Armee Teaduslabor, USA)
  • juhtivteadur Simon Su (Riiklik Standardite ja Tehnoloogia Instituut, USA)
  • vanemlektor Matthew Sorell (Adelaide´i Ülikool, Austraalia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...