Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Keegan David McBride kaitseb 9. juunil 2020 algusega kell 15:00 oma doktoritööd "Open Government Data Co-Created Public Services" ("Avaliku sektori avaandmete põhjal koosloodud avalikud teenused"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Käesolev doktoritöö annab panuse e-valitsemise uurimisvaldkonda, uurides, kuidas saab avaliku sektori avaandmeid kasutada uute avalike teenuste  koosloomeks. Avaandmeid ja koosloomet on eraldiseisvana küll palju uuritud, ent seni on olnud puudu akadeemilistest uurimustest, mis käsitleks neid kaht  teemat koos. Kuna avaandmetel on potentsiaal leevendada koosloome takistusi ning julgustada eri osapooli osalema avalike teenuste koosloomes, on tekkinud vajadus uurida, kuidas täpselt see protsess toimub ja mis on selle tulemused. Doktoritöö raames tehtud uurimistöö eesmärk oli seda tühimikku täita.

Juhendaja professor Tarmo Kalvet (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Bram Klievink (Leideni Ülikool, Holland)
  • Dr. Gianluca Misuraca (Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, Hispaania)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...