Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Kersti Harkmann kaitseb 19. märtsil 2021 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Essays on Volatility and Contagion in Financial Markets" ("Uurimused volatiilsusest ja nakkuslikkusest finantsturgudel"). Kaitsmine on jälgitav veebikeskkonna MS Teams vahendusel.

Käesolev doktoritöö põhineb kolmel publitseeritud artiklil. Finantsturgude volatiilsust ja koosliikumisi uuritakse kahest vaatenurgast: mil viisil saab finantsturgude koosliikumisi mõõta ja kuidas saab finantsturgude koosliikumiste tagajärgedega tegeleda. Kahes publikatsioonis keskendutakse valitud aktsiaturgude koosliikumiste uurimisele. Kolmas artikkel käsitleb viise, kuidas riskikartlikud investorid saavad enda võlakirjaportfelli valuutaturgude
volatiilsuse eest kaitsta. Finantsturgude koosliikumisi uuritakse nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis, mis aitab illustreerida aktsiaturgude integratsiooni ja nakkuslikku olemust. 
Kuna finantsturgude olemuseks on pidevalt muutuda ja reageerida nii oodatud kui ka ootamatutele uudistele, tekitavad need pidevalt uusi uurimisküsimusi. Artiklites esitatud uurimistulemused võimaldavad finantsturgude dünaamikaga seotud temaatikat veelgi põhjalikumalt uurida.

Juhendaja professor Karsten Staehr (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Anita Suurlaht (Dublini Ülikool, Iirimaa)
  • professor Christopher Hartwell (ETH Zürich, Šveits)

Link doktoritööle: Essays on Volatility and Contagion in Financial Markets - TalTech raamatukogu digikogu 

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...