Tallinna Tehnikaülikool

Küberneetika instituudi doktorant Kirill Amelin kaitseb 30. augustil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Sümmeetriarikkumiste avaldumine magnetergastuste teraherts-spektrites" ("Symmetry Breaking Revealed by THz Spectroscopy of Magnetic Excitations"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5).

Magnetiliste ergastuste uurimine annab väärtuslikku teavet aine magnetmomentide vaheliste vastasmõjude, magnetilise korrapära ning sellega seotud sümmeetriarikkumiste kohta faasisiiretel. Antud töös kasutatakse teraherts spektroskoopiat, mis võrreldes teiste meetoditega, nagu mitteelastne neutronhajumine või mitteelastne röntgenkiirguse hajumine, annab parema energialahutuse ning lisaks on võimeline mõõtma ergastusi energiatel alla 1 meV (0.24 THz). Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis kasutatavad teraherts-piirkonna spektromeetrid võimaldavad teha mõõtmisi magnetväljades kuni 17 teslat ja väga madalatel temperatuuridel kuni mõnisada millikelvinit. Selline energia-, magnetvälja- ja temperatuurivahemik annab juurdepääsu kristallväljaergastustele terbium titanaadis Tb2Ti2O7, spinnlainetele ütrium ortoferriidis YFeO3 ning Isingi spinnahela ergastustele kvantkriitilise punkti lähedal.

Juhendajad: juhtivteadur Toomas Rõõm ja juhtivteadur Urmas Nagel (KBFI)

Oponendid:

  • professor Raivo Jaaniso (Tartu Ülikool, Eesti)
  • professor Stanislav Kamba (Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia, Tšehhi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...