Tallinna Tehnikaülikool

Keemia- ja materjalitehnoloogia õppekava doktorant Kristi Kõrge kaitseb 17. juunil 2021 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Biological Activity and Physicochemical Properties of Chitosan Film Cross-Linked with Chestnut Extract for Active Food Packaging Applications" ("Kastani ekstraktiga seotud kitosaankilede bioloogiline aktiivsus, füüsikalis-keemilised omadused ning rakendatavus toidupakendina"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Käesoleva doktoritöö eesmärgiks oli kirjeldada kastani ekstraktiga seotud kitosaan kilede füüsikalis-keemilisi muutusi sõltuvalt kilemoodustava lahuse (KML) komponenidest, kasutada sõltuvuste modelleerimiseks asendusmudeleid ning saadud kalkulatsioonide põhjal valmistada pakendid keskmise niiskussisaldusega toitude säilitamiseks. Säilivuskatsete peamisteks eesmärkideks oli uurida biopakendi omaduste muutust toiduga kokkupuutel, määrata pakendi bioaktiivsus toiduohutuse tagamiseks sõltuvalt pakendi füüsikalis-keemilistest parameetritest ning uurida pakendi mõju toidu säilivusajale.

Juhendajad: dotsent Katrin Laos (Tallinna Tehnikaülikool) ja Dr. Uroš Novak (Riiklik Keemia Instituut, Sloveenia)

Oponendid:

  • professor Rajeev Bhat (Eesti Maaülikool)
  • Dr. Valeria Giosafatto (Napoli Ülikool, Itaalia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...