Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Kristjan Kuhi kaitseb 26. mail 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Traceable Temporo-Spatial Performance Measurement Concept for Network Industries" ("Tõestatav ja ajas ning ruumis jälgitav tulemuslikkuse mõõtmise kontseptsioon võrguettevõtetele"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Doktoritöö käsitab võrguettevõtete tulemuslikkuse (tõhususe ja mõjususe) mõõtmist, mis on eelduseks ettevõtte tulemuslikkuse juhtimisel. Võrguettevõteteks loetakse tänapäeval ettevõtteid, mille peamisteks tunnusteks on mastaabiefekt (eelkõige võrgusääst) ja võrgustumine, tihti koos loomuliku monopoli tunnustele vastava infrastruktuuriga. Käesolevas töös on võrguettevõtted piiritletud lähtuvalt nende tähtsusest rahvamajandusele ja andmete olemasolust maanteede, elektrienergia ülekande, logistika ja telekommunikatsiooniga.
Doktoritöö eesmärgiks oli välja selgitada sarnasused erinevate võrguettevõtete tulemuslikkuse mõõtmise praktikates sensorandmetel põhineva harmoniseeritud sektoriülese tulemuslikkuse mõõtmise kontseptsiooni väljatöötamiseks. 
Doktoritöö tulemusena ühtlustati tulemusnäitajad ja esitati harmoniseeritud tulemuslikkuse võtmenäitajad; töötati välja automaatselt kogutavatel sensor- ning geoandmetel põhinev võrguettevõtete tulemuslikkuse mõõtmise süsteem; pakuti välja dünaamilistel Bayesi võrkudel põhinev meetod puuduolevate andmete tuletamiseks ning lähteandmete anomaaliate tuvastamiseks ning leiti lahendus süsteemiüleste andmete ning arvutuste jälgitavuse tagamiseks plokiahelat kasutades.

Juhendajad: vanemteadur Kati Kõrbe-Kaare ja PhD Ott Koppel (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Jens Heger (Leuphana Ülikool Lüneburgis, Saksamaa)
  • professor Irina Yatskiv (Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut, Läti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...