Tallinna Tehnikaülikool

T. J. Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Ksenija Pesti kaitseb 21. juunil 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Modelling and Simulation of Arterial Blood Pulsation via Bioimpedance" ("Arteriaalse verepulsatsiooni modelleerimine ja simuleerimine bioimpedantsi kaudu"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Südame aktiivsuse pidevjälgimine erinevate kardiovaskulaarsete patoloogiate leidmise ja varase avastamise seisukohalt on ülimalt oluline, kuid samas keeruline protsess. Tehnikate seas, mida tänasel päeval kasutatakse hemodünaamiliste parameetrite pidevjälgimiseks, on kliinilises kasutuses kõige levinumad arterisisesed kateetrid. Nimetatud protseduur on aga invasiivne ja võib põhjustada mitmeid tüsistusi. Käesolevas töös on esitatud mitteinvasiivne mõõtmise süsteem, mis põhineb radiaalarteri elektrilise bioimpedantsi variatsioonide mõõtmisel. Töös tutvustatakse kehal kantava aordi tsentraalse vererõhu kõvera jälgimise seadme väljatöötamise eesmärgil läbiviidud eksperimentaalseid mõõtmisi ja simulatsioone, mis põhinevad elektrilist bioimpedantsi mõõtmise meetodil.

Juhendajad: emeriitprofessor Mart Min ja PhD Margus Metshein (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Daniel Teichmann (Lõuna-Taani Ülikool, Taani)
  • professor Vahur Zadin (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. 

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...