Tallinna Tehnikaülikool

Tervisetehnoloogiate instituudi doktorant Laura Päeske kaitseb 23.03.2021 algusega kell 9:00 oma doktoritööd "Assessment of Electroencephalographic Measures Applied in the Detection of Depression" ("Depressiooni avastamiseks kasutatavate elektroentsefalograafilise signaali mõõdikute analüüs"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikoolis ning on jälgitav veebikeskkonna Zoom vahendusel. 

Depressioon on ülemaailmselt põhiline töövõimetuse põhjustaja ning oluline tegur haiguste poolt ühiskonnale põhjustatud koormusele. Sellele vaatamata põhineb hetkel depressiooni diagnoos kliinilistes intervjuudes ning psühhiaatrilistes küsimustikes  avaldunud subjektiivsetele sümptomitele. Doktoritöö üldiseks eesmärgiks on analüüsida elektroentsefalograafilise (EEG) signaali mõõdikuid eesmärgiga luua objektiivne näidik  depressioonis ja tervete uuritavate eristamiseks.
Doktoritöö näitab, et EEG mõõdikuid saab rakendada depressioonis ja tervete uuritavate eristamiseks vajaliku objektiivse näidiku väljatöötamiseks. Kliinilises praktikas kasutatava näidiku loomiseks on aga vajalik edasine teadustöö, et tagada  näidiku piisavalt kõrge klassifitseerimistäpsus ning korratavus.

Juhendajad: professor Maie Bachmann ja professor Jaan Raik (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Milena Čukić Radenković (Madriidi Complutense Ülikooli, Hispaania)
  • professor Lauri Parkkonen (Aalto Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 917 9964 4660
Passcode: 839266

Laeb infot...