Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Laura Tamberg kaitseb 11. oktoobril 2023 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Studies of the Drosophila Basic Helix-loop-helix Transcription Factor Daughterless and its Mammalian Homologue Transcription Factor 4" ("Äädikakärbse aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori Daughterless ja tema imetaja homoloogi Transkriptsioonifaktor 4 uuringud"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15)

Transkriptsioonifaktor 4 (TCF4) on klass I aluseline heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktor, millel on organismis mitmeid funktsioone. Enim on uuritud TCF4 rolli närvisüsteemi arengus, täiskasvanud närvisüsteemi talitluses, immuunsüsteemi arengus ja toimimises ning rakutsükli reguleerimises. TCF4 olulisust närvisüsteemis rõhutab asjaolu, et see on seotud raskete haigustega – mutatsioonid TCF4 geenis põhjustavad haruldast kuid tõsis vaimset alaarengut nimega Pitt-Hopkinsi sündroom (PTHS) ja kerget kuni mõõdukat intellektipuuet. Enamgi veel, TCF4 geeni variatsioonid on seotud skisofreenia ja teiste psühhiaatriliste häiretega. Lisaks põhjustavad spetsiifilised kordused TCF4 geenis Fuchsi sarvkesta düstroofiat ja TCF4 on seotud vähiga. See muudab TCF4 teadusejaoks oluliseks geeniks ja uurimistöö hõlbustamiseks on vaja loommudeleid.
Käesolevas väitekirjas lõime ja valideerisime PTHS-i ja teiste TCF4-ga seotud intellektipuuete Drosophila melanogaster’i haigusmudelid. Lisaks iseloomustasime TCF4 isovormide koespetsiifilist ekspressiooni enimkasutatud loommudelites – hiirtes ja rottides ning lisaks ka inimeses. Need teadmised on oluliseks aluseksgeeniteraapia loomisel. 
Väitekirjas loodud ja iseloomustatud TCF4-ga seotud haiguste mudeleid saab kasutada PTHS-i ja muude TCF4-ga seotud haiguste ravi leidmiseks. Drosophila melanogaster’i mudelitel on suur potentsiaal ravimite sõeluurimisel ja avastamisel ning teadmised isovormi ja koespetsiifilise TCF4 ekspressiooni kohta on geeniteraapia arendamiseks üliolulised.

Juhendajad: PhD Mari Palgi ning täisprofessor tenuuris Tõnis Timmusk (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Alicia Hidalgo (Birminghami Ülikool, Suurbritannia)
  • professor Osamu Shimmi (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...